Symptomer på synsvansker

Det er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage om en person har synsvansker. Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper.

Undersøkelse hos øyelege

Det anbefales å kontakte fastlegen eller optiker for å få henvisning til øyelege dersom personen:

 • har urolige øyne/nystagmus, flakkende blikk
 • har dårlig pupillereaksjon ved endrede lysforhold
 • har manglende eller dårlig blikkontakt
 • ikke følger gjenstander med blikket
 • holder ting nært øynene
 • skjeler, alltid eller i perioder
 • blir lett blendet, er lysømfintlig
 • myser, gnir øynene ofte
 • ser dårlig i tussmørke, blir påfallende passiv når lyset er dårlig

Vær oppmerksom på andre symptomer

Symptomer hos personen som ikke direkte er relatert til øynene eller synsfunskjonen, kan skyldes nedsatt syn. Vær oppmerksom hvis personen for eksempel:

 • har variabel synsoppmerksomhet
 • har liten visuell nysgjerrighet
 • blir fort trøtt ved aktivt bruk av synet
 • trenger tid til å bearbeide visuell informasjon
 • velger bort aktiviteter som krever bruk av øyne og hender samtidig (skriving, sying osv.)
 • liker rydige tekster med litt forstørret skrift og avstand mellom linjene
 • tar lite initiativ til å ta kontakt med andre i sosiale situasjoner
 • har liten interesse for TV-titting og aktiviteter som foregår på avstand
 • gjetter mye
 • beveger seg usikkert i ukjente omgivelser, snubler ofte
 • er opptatt av farger og kjennetegn ved orientering

Kilder

Statens helsetilsyn. (2000). Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap (PDF). Hentet 12. november 2015, fra Helsedirektoratet.no.


										
					
Sist oppdatert 12.11.2015