Kontrastsyn

Kontrastsyn (kontrastfølsomhet) er synssystemets evne til å oppfatte ulik lysintensitet. Den minste forskjellen i lysstyrke som skal til for å gjøre en gjenstand synlig, angir øyets kontrastfølsomhet.

Å ha redusert kontrastsyn betyr at man ser dårligere enn en med normalt syn når kontrastene i omgivelsene er nedsatt.

Betydning av kontrastsyn i hverdagen

Evnen til å skille detaljer ved lave kontrastnivåer har stor betydning for mange aktiviteter i dagliglivet. Her er noen eksempler:

Kommunikasjon

Redusert kontrastsyn kan føre til vansker med å se ansiktstrekk, mimikk og kroppsspråk.

Mobilitet og orientering

Regn, tåke, sludd, snø, kumring og mørke påvirker kontrastforhold ute. Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å se:

 • fortauskanter
 • trapper
 • snøfonner
 • svake skygger
 • mørke objekt mot mørke underlag

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • helle kaffe i mørk kopp
 • helle vann i glass
 • skjære fiskeboller og poteter på hvit tallerken
 • se mørk tallerken på sort duk
 • skjære tomat på rød fjel

Krevende nærarbeid

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • tegne/skrive på farget ark
 • lese tekst på farget bunn og dårlig papirkvalitet
 • lese tekst på bilder
 • se/tolke uklare bilder med dårlige farger
 • sy med tråd som har samme farge som stoffet

Å teste kontrastsyn

Kontrast-tavle.En vanlig kontrasttest er Lea-tavle eller bokstavtavle med lav kontrast. Dette testes på samme måte som test av skarpsyn (visus). Dersom visus er redusert, minskes testavstanden ut fra en gitt mal.


Kilder

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Lie, I. (1998). Syn og synsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.


										
					
Sist oppdatert 21.08.2012