Samsyn

Når synsinntrykk fra begge øyne oppfattes av hjerne som ett bilde, sier vi at en person har samsyn. Da kan personen blant annet beregne avstand til ting og se dybde i bilder. Oppfatningen av dybde har lite å si på avstand, fordi begge øynene ser identiske bilder ved avstander lenger enn 6 meter.

Samarbeid mellom øynenes synsinntrykk er ikke til stede ved fødselen, men utvikles gradvis gjennom barndommen. Utviklingen av samsyn er avhengig av at det dannes et klart bilde av det en ser på, i begge øynes netthinne.

Stor brytningsforskjell (brytningsfeil/brytningsavvik) mellom øynene, skjeling og redusert syn på grunn av uklarheter i hornhinne og linse kan hindre samarbeidet mellom øynene. Hjernen klarer ikke å smelte sammen bildene fra begge øynene til et samlet bilde. Nedsatt samsyn oppstår.

Ved skjeling vil hjernen i mange tilfeller koble ut det ene øyet. I slike tilfeller vil hjernen registrere bilder kun fra ett øye. Konsekvensene blir at personen får nedsatt samsyn og dybdesyn. Dybde kan likevel oppfattes fordi avstanden til det vi ser på bedømmes ut fra:

  • størrelser
  • skyggevirkning
  • hvordan gjenstander endrer form ut fra egen forflytning

Å teste samsyn

Samsyn testSamsynet testes ved hjelp av ulike stereotester som avdekker om personen klarer å se at figurene «kommer ut» av bildet (tredimensjonalt). Noen av testene krever at man har spesielle briller på seg.

En kan lære å tolke avstander og dybde gjennom erfaring.

 

 

Kilder

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Inde, K. (2006). Samsyn. Två ögon – en bild. Gøteborg: Multilens.

Lie, I. (1998). Syn og synsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget.

Norsk ortoptisters forening (NOF). (2010). Skjeling. Hentet fra Norsk ortoptisters forening.

Sandvik, K. (2012). Samsyn. Hentet fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 02.12.2020