Synsfelt

Synsfelt er den delen av omgivelsene en ser når øyet og hodet er i ro, og en holder blikket festet rett fram (stødig fiksering). Da er det sansecellene i netthinnen utenfor den gule flekk, stavene, som er i aktivitet. Stavcellene spiller en viktig rolle for vårt mørkesyn, og registrere kun gråtoner. De skjelner heller ikke mellom farger.

Mann som bruker monokulær kikkert (kikkert for ett øye).

Synsfeltet har avgjørende betydning for personens evne til å bevege og orientere seg i omgivelsene. I det perifere synsfeltet (lengst ut mot sidene) oppfatter en lettest gjenstander som er i bevegelse. Synsfeltet varsler oss hvis noe plutselig dukker opp fra siden, for eksempel en syklist.

Begge øyne gir til sammen et synsfelt på ca.:

  • 180 grader til siden
  • 50 grader opp
  • 80 grader ned

Ulike typer synsfeltutfall

Ved sykdommer eller nedsatt funksjon i sansecellene i netthinnen, og ved skader eller sykdommer i synsbanene i hjernen, kan en få synsfeltutfall. Det finnes ulike typer synsfeltutfall:

  • skotomer (flekkvise utfall)
  • innskrenket synsfelt
  • hemianopsier (halvsidige synsfeltutfall)
  • andre

Å undersøke synsfelt

Synsfeltet kan undersøkes på flere måter, og undersøkelsene har perimetri som samlebetegnelse. Det finnes en rekke ulike perimetrimetoder, og de varierer fra helt enkle til svært avanserte. Metodene måler både sentrale og mer perifere deler av synsfeltet. Synsfeltundersøkelse krever at den som undersøkes kan holde blikket festet på samme punkt over tid.

Undersøkelse av synsfelt - 1.

Goldmann-perimetri er en avansert metode som gir en interaktiv, pålitelig og repeterbar undersøkelse av hele synsfeltet. Den som skal undersøkes ser inn i en halvkule og sier ifra eller trykker på en knapp når små lyspunkt dukker opp.

 

 

 

 

 

Undersøkelse av synsfelt - 2.Humphrey er en annen synsfeltmåler.

Kilder

Sandvig, K. (2010). Synsfelt. Hentet fra Store norske leksikon.

Sandvik, K. (2011). Perimetri. Hentet fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 02.12.2020