Synsskarphet (visus)

Synsskarphet (visus) er evnen til å oppfatte små detaljer. Nedsatt visus betyr at en persons evne til å se detaljer på nært og langt hold er redusert.

Måling av skarpsyn

Visus oppgis i brøk eller desimaltall og beskriver forholdet mellom den målte synsevnen og normalt syn. En visus på for eksempel 3/9 (0.33) betyr at den minste detaljen et normalt øye ser på 9 meter må den som har nedsatt syn inn på 3 meter for å se. Visus måles alltid med beste korreksjon i briller eller kontaktlinser.

Visus måles med tavler med:

  • bokstaver
  • tall
  • billedsymboler
  • andre former for testsymboler

Eksempel på nærtavle

Lea nærtavle.

Eksempler på avstandstavler

Visustavlene har maksimal kontrast (høykontrast svart-hvitt). Et eksempel er visustavlen til øyelege Lea Hyvärinen fra Finland, kalt Lea-tavlen. Et annet eksempel er tavler med bokstaver.

Synstavle med symboler, 15 rader. Lea-tavle.  Bokstavtavle.

Å undersøke skarpsyn

Visustesting foregår ved at personen først ser på tavlen med begge øynene samtidig. Deretter ser han/hun på tavla med et øye om gangen ved å dekke til det andre med en testbrille eller lignende. Personen benevner figurene, tallene eller bokstavene etter instruks fra den som foretar testen.

Det er viktig å teste visus både på nær og på avstand. Ved bare å teste på avstand, kan det være vanskelig å avdekke vansker med nærarbeid og langsynthet. En begynner alltid å teste på nært først (40 cm), deretter på avstand (3 meter).

Kilder

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.


										
					
Sist oppdatert 08.09.2013