Synsundersøkelse – sammensatte vansker

Det kan være vanskelig å teste synsfunksjonen til voksne med sammensatte vansker.

Voksne med motoriske vansker som ikke har talespråk, må testes med materiell som ikke krever verbal tilbakemelding eller peking. Mange med sammensatte vansker har problemer med øyemotorikken. Øyemotorikk er viktig for oppfattelsen av alle synsinntrykk, det er derfor viktig å kartlegge dette nøye.

Å teste skarpsyn

Tester som måler synsskarphet hos voksne med så store motoriske vansker at de ikke kan snakke eller peke, måler ikke forståelsen av det de ser, men hvor små detaljer hjernen klarer å skille fra hverandre. Dette kalles deteksjonsvisus (visual preferencial looking). Ved testing brukes rekkerter eller plater med striper i ulik tykkelse.

Lea gratings

Ved bruk av rekkertene Lea-Gratings holdes rekkerten uten striper foran en med striper. Rekkertene føres i hver sin retning både horisontalt og vertikalt fra utgangsposisjonen midt foran ansiktet til den som undersøkes. Det observeres om han eller hun ser mot rekkerten med striper.

Ved bruk av platene Teller Aquity Cards ser en om personen søker etter og fester blikket på feltet med striper eller om han/hun ikke fester blikket på noe.

Teller Aquity Cards

Å teste kontrastsyn

Ved testing av kontrastfølsomhet brukes som oftest Lea-Hiding Heidi.

Å teste synsfelt

Ved testing av synsfelt brukes som oftest Donders metode.

Å teste øyemotorikk

Ved undersøkelse av øyemotorikk ser en på barnets følgebevegelser og sakkader (se øyemotorikk) både horisontalt og vertikalt.

Kilder

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019