Synsundersøkelse – visuelle persepsjonsvansker

Visuelle persepsjonsvansker betyr at en person kan ha vansker med å forstå og tolke synsinntrykk. Hun eller han kan ha problemer med ett eller flere delområder innen tolkingen, men har sjelden vansker med alle.

Kjennetegn på visuelle persepsjonsvansker kan være:

 • mangler visuell nysgjerrighet
 • har variabel synsoppmerksomhet
 • liker visuell orden og struktur, blir forvirret og utrygg med rotete og mye samtidig informasjon
 • liker ryddige tekster med litt forstørret skrift og avstand mellom linjene
 • trenger tid til å bearbeide visuell informasjon
 • har synsfeltutfall i synsfeltet nedad
 • er opptatt av farger og kjennetegn når de skal orientere seg

Ulike undersøkelser

Visuelle persepsjonsvansker hos voksne kan blant annet undersøkes på følgende måter:

Formgjenkjenning

 • Kjenner de igjen bokstaver?

Crowding (skille detaljer fra hverandre)

 • Finner de detaljer i komplekse boksider?

Skille figur fra bakgrunn

 • Finner de en bestemt kopp blant mange andre kopper i et skap?
 • Finner de et bestemt bok i en hylle med mange andre bøker?
 • Finner de figurer i komplekse bilder?

Visuell assosiasjon (forstå at ting passer sammen)

 • Finner de bilder som hører sammen, for eksempel kam og børste, kopp og skål?

Oppfattelse og gjenkjenning av ansikter, bilder

 • Gjenkjenner de nærpersoner kun ved bruk av synet?
 • Gjenkjenner de fotografier av kjente personer?
 • Finner de like bilder av ansiktsuttrykk, fotografier og/eller tegninger?

Fullføre bilder – sette sammen deler til helheter og omvendt

 • Setter de sammen puslespill med ulik vanskegrad?

Orientering og rom/retning

 • Forstår/kjenner de forskjell på høyre/venstre?
 • Imiterer de kroppsstillinger?
 • Finner de fram ute og inne?

Øye-hånd-koordinering

 • Skriver de?
 • Syr og klipper de?

Kilder

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessment and Intervention. USA: AFB Press.

Les mer

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cereberal/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Hjälpmedelinstitutet (2007). Se oss (DVD). Hentet 10. februar 2011 fra Hjälpmedelinstitutets bibliotek.


										
					
Sist oppdatert 04.01.2013