Syn og synsfunksjon

Kvinne som ser igjennom kikkertbriller.Synet gir oss rask og presis informasjon om omgivelsene. Dette gjelder det nære og det som er langt unna, blant annet med hensyn til form, farge, kontrast, bevegelse og utstrekning.

Det å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide lysinntrykk.

Man vet mye om hvordan hjernen tolker synsinntrykkene, og det forskes stadig for å oppdage flere nyvinninger vedrørende hjernens funksjon. Synsprosessene i selve øyet er velkjent.

For at vi skal kunne se, må lyset brytes i øyets brytende medier (hornhinne, kammervann, linse og glasslegeme) før det treffer sansecellene i netthinnen.

Her blir lyset omgjort til elektriske impulser. Disse impulsene blir sendt videre via synsbanene til synssenteret og andre områder i hjernen, hvor de blir bearbeidet og tolket.

Du kan lese mer om dette på sidene om øyet og synsbanene.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.
Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Læringsressurs

Se en læringsressurs fra Statped om Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng.


										
					
Sist oppdatert 31.10.2019