Portretter

Andreas

Andreas

Andreas Havsberg er småbarnsfar. Han er universitetsutdannet og jobber i bank. Andreas er svaksynt. Vi møter ham i to sekvenser.

Harald

Harald

Harald Næss bor på gården sin og setter stor pris på friluftsliv. I tre sekvenser forteller Harald om synsnedsettelsen, om hjelpemidler og fritidsaktiviteter.

Mette

Mette

Mette Müller arbeider som psykolog. Hun er gift og mor til et barn i førskolealder.
Mette er blind. I fire sekvenser forteller hun om studier, arbeid, mobilitet og førerhund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 11.06.2018