Aktuelle tiltak – søke og beholde arbeid

Det finnes ulike tiltak og virkemidler i NAV for deg som ønsker å komme i jobb og/eller trenger bistand for å beholde arbeid.

Se forøvrig nav.no for full oversikt over alle de virkemidlene og støtteordningene som NAV besitter.

Les mer om inkluderende arbeidsliv på nettsidene til NAV.

NAV Hjelpemiddelsentral gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 12.09.2019