Lydmiljø

For personer med synshemning er lyd en viktig informasjonskilde.

Ved hjelp av hørselen kan man:

  • identifisere ulike lyder, personer og hendelser
  • lokalisere lyd: er lyden langt borte eller nærme, ute eller inne?
  • orientere seg ved hjelp av lyder og akustikk
  • diskriminere lyder og gjenkjenne en spesiell lyd blant mange
  • oppfatte ulike sinnsstemninger

Det er derfor viktig å skape gode lytteforhold og et godt lydmiljø med god akustikk.

Lyd kan oppleves som støy og gjøre det vanskelig å skille vesentlig informasjon fra uvesentlig. Det kan være ekstra slitsomt å utnytte synsresten sin ved synskrevende aktiviteter når det er mye støy i omgivelsene.

  • Vær bevisst på bruk av for eksempel TV, radio eller musikk, og ikke la det bli bakgrunnsstøy som ingen egentlig hører på.
  • Noen ganger kan det være nødvendig å lyddempe rom. 

										
					
Sist oppdatert 11.12.2012