Orden og oversikt

Personer med synshemning bruker ofte både tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Jo større synstapet er, jo mer krevende kan det være.

Et godt inne- og utemiljø bidrar til:

  • trygghet
  • selvstendighet
  • delaktighet
  • samspill med andre

Ved å skaffe seg oversikt over hvor ting er, blir hverdagen enklere. Orden og struktur er nøkkelord i denne sammenheng:

  • Ting og klær bør ha faste plasser.
  • Hyller og liknende bør ikke være overfylte.
  • Dører, skap, hyller, bøker osv. kan merkes ved behov, for eksempel med punktskrift eller tydelige bokstaver i kontrast til bakgrunnen.
  • Møbler bør stå på faste plasser.
  • Møbler og tepper som ikke flyttes på, kan brukes som holdepunkt i orientering.

										
					
Sist oppdatert 25.01.2021