DAISY-bøker

I Norge produseres lydbøker for syns- og lesehemmede i et format som kalles DAISY (Digital Accessible Information System). DAISY er en standard for produksjon av bøker. Det kan være:

  • bøker som kun har innlest lyd (lydbøker)
  • bøker med både lyd og tekst (teksten kan vises på PC-skjermen samtidig som man hører lyden)
  • bøker med bare tekst
  • bøker med lyd, tekst, film eller tegnspråk

I Norge produseres det rene lydbøker eller bøker som inneholder både innlest lyd og bokens tekst (fulltekstbøker).

Avspilling

DAISY-bøker kan spilles av ved hjelp av:

  • egne spillere med CD eller minnekort
  • programvare på datamaskin (både PC og Mac)
  • programvare på ulike mobiltelefoner – for eksempel iPhone eller Nokia-telefoner med operativsystemet Symbian
  • vanlige CD-spillere med mp3-funksjon eller standard mp3-spillere

Muligheter med DAISY

DAISY-spillere og program for datamaskin og mobiltelefon har mange muligheter for å navigere i bøkene. Det er mulig å hoppe til overskrifter, sidetall, bokmerker osv. Spillerne husker også både hvor du er og alle bokmerkene i alle bøkene du leser, selv om du tar ut CD-en og setter den inn igjen senere. Hvis du bruker en vanlig CD-spiller eller mp3-spiller, mister du de fleste navigasjonsmulighetene DAISY-bøkene har.

Søke om DAISY

Personer som er blinde eller sterkt svaksynte, og som har rett til å få hjelpemidler fra NAV, kan søke Folketrygden om DAISY-spiller.

Les mer om hjelpemidler og NAV.

Det finnes gratis programvare for å spille av DAISY-bøker både på PC og Mac. Til mobiltelefoner finnes det både gratis programvare og programvare som må kjøpes. Det kommer an på hvilken mobiltelefon og hvilken skjermleser som brukes.

Lån av bøker i DAISY-format

Alle som er syns- eller lesehemmet, har rett til å låne både lærebøker og annen litteratur i DAISY-format.

Grunnskole og videregående skole

Lærebøker for grunnskolen og videregående skole produseres av Statped.

Les mer om lærebøker på lyd for grunnskole og videregående opplæring på Statped.no.

Les mer om lærebøker i punktskrift for grunnskole og videregående opplæring på Statped.no.

Høyere utdanning

Lærebøker for studenter i høyere utdanning, studielitteratur, produseres av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Les mer på hjemmesiden til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur og allmenn faglitteratur produseres og lånes ut av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Les mer på hjemmesiden til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Kristent arbeid blant blinde (KABB) produserer og tilbyr kristen litteratur på lyd.

Les mer om litteratur på lyd og i punktskrift fra Kristent arbeid blant blinde (KABB).

Kilder

Kristent arbeid blant blinde (KABB). Hjemmeside til KABB – kristent arbeid blant blinde.

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Statped.no – læringsressurs syn. Statped tilrettelegger lærebøker for elever med synsnedsettelse i hele grunnopplæringen. Lærebøkene tilbys som punktskriftbøker, e-bøker for punktskriftlesere, e-bøker for svaksynte og lydbøker i DAISY-format.

Statped.no – skolelydbok. Skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd, som kan lastes ned. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som strever med å lese. Statped samarbeider med NLB for å gi et helhetlig tilbud. Den som låner lydbøker trenger kun å være registret ett sted. Tilbudet er gratis.


										
					
Sist oppdatert 24.09.2017