Mobiltelefon og nettbrett

På en del avanserte mobiltelefoner kan blinde og svaksynte få lest opp alt som vises på telefonens skjerm, med syntetisk tale. Teksten/skjermbildet kan også forstørres. På noen telefoner er det også mulig å koble til leselist.

Mobiltelefon med store bokstaver: "Hei".Skjermleserprogram

For å få dette til, brukes et skjermleserprogram. Med dette kan blinde og svaksynte bruke nesten alle programmer som ligger i telefonen. Man kan lese og skrive tekstmeldinger, spille av og ta opp lyd, lese lydbøker, bruke GPS osv.

Skjermleserprogrammet kan være en del av telefonens operativsystem, eller det kan være et tilleggsprogram som må installeres. Noen skjermlesere er gratis.

Det finnes skjermlesere både for mobiltelefoner med taster og for touchtelefoner som f. eks. iPhone. På en touchtelefon vil skjermleseren lese opp det elementet du tar på. Når du har funnet det elementet du ønsker, kan du dobbeltklikke for å aktivere det. Skriving foregår på samme måte. Du tar på skjermen til du finner ønsket bokstav, og så klikker du på bokstaven.

Utviklingen går svært raskt når det gjelder mobiltelefoner. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om hvilke telefoner som fungerer med skjermleser.

Skjermleser definert som hjelpemiddel

Skjermleser for mobiltelefon er definert som et hjelpemiddel, og det kan gis stønad fra folketrygden til skjermlesningsprogram med syntetisk tale og forstørring.

Mobiltelefon dekkes ikke uansett hvilken type eller funksjon den har. Undersøk på forhånd hvilke telefoner som kan brukes med skjermleser før du går til anskaffelse.

Kilde

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.06.2016