Mobiltelefon, smarttelefon og nettbrett

På en del mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett kan personer som er blinde eller svaksynte få lest opp alt som vises på skjermen, ved å bruke syntetisk tale. Teksten/skjermbildet kan også forstørres. Det kan også være mulig å diktere tekst.

På endel telefoner og nettbrett er det også mulig å koble til en leselist.

Les mer om bruk av nettbrett og smarttelefon.

Mobiltelefon med store bokstaver: "Hei".Skjermleser

For å få dette til, brukes en skjermleser. Med denne kan personer som er blinde eller svaksynte bruke nesten alle programmer som ligger i telefonen eller nettbrettet. Man kan lese, skrive og diktere tekstmeldinger, spille av og ta opp lyd, lese lydbøker, bruke GPS osv.

Skjermleseren er ofte innebygget, eller den kan være et tilleggsprogram som må installeres. Noen skjermlesere er gratis.

Det finnes skjermlesere både for mobiltelefoner med taster og for smarttelefoner, som for eksempel iPhone.

På en smarttelefon vil skjermleseren lese opp det elementet du tar på eller klikker/sveiper deg frem til. Når du har funnet det elementet du ønsker, kan du dobbeltklikke for å aktivere det. Skriving foregår på samme måte. Du tar på skjermen til du finner ønsket bokstav, og så klikker du på bokstaven.

Utviklingen går svært raskt når det gjelder denne teknologien. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om hvilke telefoner eller nettbrett som fungerer med skjermleser.

Skjermleser definert som hjelpemiddel

Skjermleser for mobiltelefon, smarttelefon og nettbrett er definert som et hjelpemiddel, og det kan gis stønad fra folketrygden til skjermlesningsprogram med syntetisk tale og forstørring.

Mobiltelefon dekkes ikke uansett hvilken type eller funksjon den har. Undersøk på forhånd hvilke telefoner og nettbrett som kan brukes med skjermleser før du går til anskaffelse.

Kilde

Blind og mobil. Nettsted fra Statped. Hvordan kan personer som er blinde bruke smarttelefoner og nettbrett, hvordan kan disse løsningene tas i bruk og hvordan kan de benyttes i praksis? Personer som er sterkt svaksynte kan også ha nytte av dette.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Les mer

Bruk smarttelefon og nettbrett uten syn. Her får du oversikt over tekniske løsninger for smarttelefoner og nettbrett, hvordan de fungerer og hvordan de kan tas i bruk. I tillegg får du praktiske råd og veiledning i hvordan oppgaver kan løses på en enkel måte – uten bruk av syn.

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Opplæringsvideoer for personale. Instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver om de mest grunnleggende ferdighetene – for å lære personer med nedsatt syn å bruke smarttelefon og nettbrett. Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og PPT.


										
					
Sist oppdatert 13.09.2019