Lang avstand

På disse nettsidene får du eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere å utnytte en synsrest på avstand.

Det må alltid tas individuelle hensyn. Det som passer for en person, er uaktuelt for en annen.

Tiltakene er de samme som står beskrevet i synssimulatoren. Synssimulatoren viser i tillegg hvordan det kan oppleves å ha ulike synsnedsettelser.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2012