Tiltak ved innskrenket synsfelt

Tiltakene er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet og grad av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som vises

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem)
 • avstandskamera til forstørrende TV

Plassering har betydning

 • jo nærmere man sitter, jo mindre får man inn i synsfeltet
 • jo lenger unna man sitter, jo mer får man inn i synsfeltet

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over helheten
 • lær skanneteknikker for å få oversikt over omgivelsene
 • bevisstgjøring – det er noe der selv om man ikke ser det

										
					
Sist oppdatert 25.08.2012