Tiltak ved uskarpt syn

Tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn når noe skal vises frem (for eksempel et ark eller papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • tenk på at det som vises har en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert for lettere å se tavler, overhead, plansjer, smartboard osv på møter
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem), eventuelt med avstandskamera

Plassering har betydning

 • sitt nær det som skjer
 • vær oppmerksom på blendende lyskilder

Annet

 • forenkle tegninger og illustrasjoner

										
					
Sist oppdatert 25.08.2012