Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, er absolutt eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • individuelt tilpasset skjerm

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som skal ses på
 • individuelt tilpasset skjerm

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen
 • sitte nærmere det man skal se på
 • datamaskin: bruk nettleserens forstørringsmuligheter

Optiske eller elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem)

Plassering og ergonomi har betydning

 • vær oppmerksom på:
  • hvor synsfeltutfallet befinner seg
  • avstand
  • lysforhold
 • skråbrett eller skråstillbart arbeidsbord kan avhjelpe stiv nakke/skuldre og hodepine ved kort leseavstand

Annet

Lett å miste oversikten:

 • lær skanneteknikker for å få oversikt
 • bruk finger til å spore
 • bevisstgjøring – det er noe på den siden der synsfeltutfallet er

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.11.2013