Tiltak ved innskrenket synsfelt

Tiltakene er avhengig av størrelsen på det gjenværende sentrale synsfeltet og grad av uskarpt syn.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • dataskjerm: tilpass etter lysbehov

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som skal ses
 • dataskjerm: tilpass etter farge- og kontrastbehov

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen
 • dataskjerm: bruk nettleserens forstørringsmuligheter etter behov

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem)

Plassering har betydning

 • vær oppmerksom på avstand og lysforhold
 • jo nærmere avstand, jo mindre inn i synsfeltet
 • ved kort leseavstand: skråbrett eller regulerbar arbeidsflate

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke oversikt over helheten
 • lær skanneteknikker for å få oversikt over materiellet
 • bevisstgjøring – det er noe der selv om man ikke ser det

										
					
Sist oppdatert 25.08.2012