Tiltak ved lysømfintlighet

Personer med lysømfintlighet har ofte andre synsnedsettelser i tillegg. Tiltakene er avhengig av grad av lysømfintlighet.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved å bruke filterbriller innendørs (aktuelt for noen)
 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved god, regulerbar lysskjerming fra vinduer
 • ved å unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • ved å benytte dataskjerm med negativt bilde, f eks mørk bakgrunn og lyse bokstaver

Klare farger og gode kontraster

 • bruk ensfarget underlag
 • forsterk linjer i illustrasjoner, tegninger osv
 • mellom det en skal se på og bakgrunnen, f. eks. tilpasning av farger, kontraster og positivt/negativt bilde på dataskjerm og forstørrende TV (lese-TV/CCTV/ forstørrende videosystem)
 • kontrastbehovet varierer med grad av lysømfintlighet og uskarpt syn

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske og elektronoptiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • lupe
  • forstørrende videosystem (lese-TV/forstørrende TV)

Plassering har betydning

 • unngå motlys fra vindu og lamper

Annet

 • detaljnivået må tilpasses synsfunksjonen

										
					
Sist oppdatert 30.10.2012